Over Bayer Environmental Science

Bayer Environmental Science is een divisie van Bayer CropSience. Bij Bayer Environmental Science zijn we gespecialiseerd in de ontwikkeling van oplossingen voor de bestrijding van ongedierte, onkruid in openbaar groen en ziekten en plagen op golf- en sportterreinen.

Print page

Bayer Environmental Science heeft als doel professionele producten aan te bieden die tegemoetkomen aan de behoeften van de gebruikers. Als belangrijkste marktspeler doet Bayer er alles aan om innovatieve en efficiënte oplossingen te bieden die de dagelijkse levenskwaliteit bevorderen in drie grote sectoren:

  • Ongediertebestrijding
  • Groene ruimten
  • Golf- en sportterreinen

Ongediertebestrijding

Ongedierte kan erg hinderlijk zijn. Het veroorzaakt vaak materiële schade, kan opgeslagen voedingswaren beschadigen en kan een gevaar vormen voor de volksgezondheid. Dankzij de producten van Bayer Environmental Science kunnen professionals ongedierte snel en effectief bestrijden. Door continu te werken aan het innoveren van de producten, kunnen we bestrijdingsmiddelen ontwikkelen die steeds doeltreffender zijn. Hierbij houden we rekening met de milieuaspecten, duurzame ontwikkeling en wijzigingen in de reglementering. Zo zorgen we ervoor dat u voor elke situatie een gepaste oplossing kunt vinden.

Groene ruimten

De groene ruimten nemen een belangrijke plaats in onze samenleving in. Groene ruimten zijn allemaal plekken waar we graag samenkomen. Dankzij de producten van Bayer Environmental Science kunnen we ervoor zorgen dat dit aangename plekken blijven om elkaar te ontmoeten. Als belangrijke speler in de markt vindt Bayer het ook belangrijk om haar klanten know-how en expertise aan te bieden en dat de producten tegemoet komen aan de geldende milieu-eisen. We zijn dan ook continu op zoek naar oplossingen die ons in staat stellen te innoveren en openbare ruimten en vegetatie duurzaam te beheren.

Golf- en sportterreinen

Bij Bayer Environmental Science weten we hoe belangrijk het is dat golf- en sportterreinen goed worden onderhouden. Het succes van de buitensporten is namelijk voor een groot deel afhankelijk van de kwaliteit van de golf- en sportterreinen. Ziektes, schimmels en plagen kunnen een bedreiging vormen voor de kwaliteit van het grasveld. Ons productsegment ‘golf- en sportterreinen’ bevat een scala aan producten die helpen om deze invasieve en allergene onkruiden te bestrijden en de resistentie van de golf- en sportterreinen te vergroten.