Print page Herbicide

Valdor® Expert

Ook toegelaten voor gebruik in deze gebieden:

Golf- en Sportterreinen
Herbicide

Valdor® Expert

Print page

Product overzicht

Selectieve onkruidbestrijder voor de behandeling van onkruid tussen sierbomen en sierstruiken.

Aanbevelingen
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Voor verdere productinformatie met inbegrip van gevaarzinnen en symbolen, raadpleeg www.fytoweb.be

Product omschrijving

 

Eigenschappen

Valdor® Expert is een breedwerkende onkruidbestrijder voor het bestrijden van onkruiden in voor-opkomst en vroegtijdige na-opkomst voor toepassing tussen sierbomen en sierstruiken (in kwekerijen en in open lucht), aangeplant tijdens het voorjaar vóór de behandeling. Valdor Expert is geschikt voor zowel een normale als een selectieve toepassing. Bij de normale toepassing kan het product worden gebruikt tijdens de vegetatieve rustfase van bomen en struiken in de maanden december tot en met februari. De selectieve toepassing wordt gebruikt na vegetatieherstel in de maanden maart tot en met mei en is geschikt om tussen de rijen te sproeien zonder de gewassen te raken.

Werking

Valdor Expert is samengesteld uit twee complementaire actieve stoffen: Iodosulfuron-methyl-natrium en Diflufenican.

Iodosulfuron-methyl-natrium
Deze stof wordt opgenomen door de balderen en hecht zich vast in de bovenste centimeters van de bodem. Vervolgens verspreidt het systematisch over de gehele plant.

Diflufenican
Deze actieve stof wordt opgenomen door het bladweefsel van de jonge blaadjes. Vervolgens ontstaan chlorotische vlekken, waarna de scheuten langzaam afsterven.

Toepassingen

Wanneer toepassen?

maart april mei juni juli augustus september

Waar gebruiken?

Bomen en struiken

Wat bestrijden?

Melkdistel Straatgras Kruiskruid

Application rates and delivery

Wanneer te gebruiken?

Valdor Expert kan worden toegepast vanaf begin maart tot eind mei als selectieve toepassing, dit zonder de gewassen te raken Valdor Expert kan eveneens als normale toepassing worden gebruikt, tijdens de vegetatieve rustfase met name tijdens de maanden december tot en met februari.

Dosering

De aanbevolen dosis Valdor Expert is 330 gram per hectare.

 

Gebruikswijze

Bij het toepassen van Valdor Expert dient de gebruiksaanwijzing nauwkeurig gevolgd te worden.

Voor de behandeling

Voorafgaand de behandeling dient u rekening te houden met het volgende:

  • Weersomstandigheden: Houd de regionale weersomstandigheden goed in de gaten. Voer de behandeling alleen uit op een windstille en droge dag.
  • Toepassingsapparatuur: Het product toepassen met een motorisch aangedreven sproeier of een rugsproeier (geslepen of gedragen), bevattende ketsdoppen of spleetdoppen.

Tijdens de behandeling

De spuitdruk dient laag gehouden te worden, maximum 2 bar, teneinde spuitdrift op gevoelige naburige zones te vermijden. Bij de selectieve toepassing is het verder belangrijk erop toe te zien dat het product niet in aanraking komt met de bladeren en groene delen van de niet-beoogde bomen en struiken.

Na de behandeling

Wacht na de behandeling minimaal 6 uur alvorens u het behandelde terrein betreed. Het resultaat van de behandeling zal na 2 tot 6 weken zichtbaar zijn. Hierna houdt Valdor Expert de bodem 3 tot 4 maanden onkruidvrij. Houdt er rekening mee dat het product maximaal één keer per jaar mag worden toegepast.

Aandachtspunten

Houd bij de behandeling met Valdor Expert verder rekening met de volgende aandachtspunten: • Een vroegtijdige behandeling met Valdor® Expert is aangewezen teneinde de bodem onkruidvrij te hebben op het ogenblik dat de vegetatie zich herstelt. • Zorg ervoor dat het product in zijn originele verpakking en in een afgesloten ruimte wordt bewaard. Het product moet buiten bereik worden gehouden van kinderen en mag niet in aanraking komen met drank en etenswaren.

Veiligheid

Volg altijd de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.